Details

Jenny Boumans, MSc

Position
Wetenschappelijk medewerker
Program
Reïntegratie
Telephone
+31 (0)30 - 2971(153)
E-mail
Contact page
Jenny  Boumans

Curious about what I can do for you? Please contact me.

Boumans, J., & Muusse, C.M. (2017). De herstelacademie: hype of een prachtkans voor empowerment? Reflecties naar aanleiding van een onderzoek naar Enik Recovery College. Participatie en Herstel, 26(1), 3-13.

Boumans, J., Baart, I., Widdershoven, G., & Kroon, H. (2016). Coping with psychotic-like experiences without receiving help from mental health care: A qualitative study. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. doi:10.1080/17522439.2016.1178798

Boumans, J., & Weeghel, J. van (2015). Destigmatisering in breder perspectief: De noodzaak van empowerment. In Weeghel, J. van (ed.), Pijnenborg, M. (ed.), Kienhorst, G. (ed.), & Veer, J. van 't (ed.), Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen: Principes, perspectieven en praktijken. Bussum: Coutinho.

Bouman, J. (2013). Reactie op Bergamns & Th├╝ss "Eerste ervaringen met een herstelondersteunend begeleidingsplan. Rehabilitatie, 22(3), 24-27.

Boumans, J. (2013). Met een mutsje op de stemmen buiten houden: 'succesvolle zorgmijders' over leven met stemmen zonder psychiatrie. Deviant(76), 10-12.

Boumans, J., Lochtenberg, M. (2013). Op weg naar Ithaka. Reflecties op empowerment binnen zorg en welzijn. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 22(2), 4-14.

Quinn, N., Knifton, L., Goldie, I., Bortel, T. van, Dowds, J., Lasalvia, A., Boumans, J. (2013). Nature and impact of European anti-stigma depression programmes. Health Promotion International. doi:10.1093/heapro/das076

Boumans, J. (2012). Tussen regie en repressie. Een verkenning van het concept empowerment. Tijdschrift voor Rehabilitatie(1), 28-42.

Boumans, J. (2012). Het subject als maatstaf? Een essay over de valkuilen van het onderzoek naar ervaringskennis. In J. Jansen, (red.), T. Dobbelaar (red.), Zie meer, kijk anders. Tien jonge wetenschappers over disability studies (pp. 71-85). Den Haag: ZonMw.