Details

dr. Agnes van der Poel

Position
Programmahoofd
Program
Publieke Geestelijke Gezondheid
Telephone
+31 (0)30 - 2959(395)
E-mail
Contact page
Online
Agnes van der Poel

Curious about what I can do for you? Please contact me.

Bolier, L., Smeets, O., Haverman, M., & Poel, A. van der (2017). Positieve psychologie online. Directieve therapie, 37(2), 87-102.

Gee, A. de, croes, E., Putten, J. van, & Poel, A. van der (2017). Hepatitis C: alles uit de kast. Medisch Contact(mei), 21-23.

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Zijlstra, M., Poel, A. van der, & Smeets, O. (2017). Kleurjeleven e-healthprogramma in de praktijk. TPO - De praktijk(3).

Zijlstra-Vlasveld, M., Pols, L., Bolier, L., & Poel, A. van der (2017). Patiënt en praktijkondersteuner aan de slag met de begeleide zelfhulpcursus ‘Leren leven met een chronische ziekte’. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 95(3), 112-115. doi:10.1007/s12508-017-0029-6

Bransen, E., Collard, P., & Poel, A. van der (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen. Verslaving, 12(4), 289–292. doi:10.1007/s12501-016-0082-x

Duivenboden, J. van, Smeets, O., & Poel, A. van der (2016). E-mental health. GGZ in de huisartsenpraktijk (pp. 83-87). Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap.

Duivis, H., Poel, A. van der, & Boon, B. (2016). Geïndiceerde depressiepreventie voor volwassenen: inventarisatie van werkzame elementen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 94(5), 170-174.

Poel, A. van der, Sepers, R., Sanderman, A., & Gee, A. de (2016). Penitentiaire inrichtingen, verslavingszorg en verslavingsreclassering: Knelpunten en oplossingen voor samenwerking. Verslaving, 12, 140-144. doi:10.1007/s12501-016-0061-2

Zijlstra-Vlasveld, M.C., Gee, E.A. de, Westra, M., Roberts, H., Kökert, C., Grund, J.P., & Poel, A.J. van (2016). Tweede Nederlandse ‘harm reduction’-congres. Verslaving(3).

Poel, A. van de, Kramer, J., Schotanus-Dijkstra, M., & Boon B. (2015). Online fora voor nabestaanden van suïcide. Wie zijn de bezoekers en wat zijn redenen van bezoek? Maatwerk, 16(4), 27-29.

Poel, A. van der, Lindt, S. van de, Laghaei, F., & Croes, E. (2015). Verbetering van de opsporing van hepatitis C in de verslavingszorg: Resultaten van doorbraakproject 2013-2014 . TSG(4), 129-131.

Havinga, P., Velden, C. van der, Gee, A. de, Poel, A. van der (2014). Differences in sociodemographic, drug use and health characteristics between never, former and current injecting, problematic hard-drug users in the Netherlands. Harm Reduction Journal, 11(6). doi:10.1186/1477-7517-11-6

Kramer, J., Boon, B., Schotanus-Dijkstra, M., Ballegooijen, W. van, Kerkhof, A., Poel, A. van der (2014). The mental health of visitors of web-based support forums for bereaved by suicide. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 18, 1-8. doi:10.1027/0227-5910/a000281

Spijkerman, M., Ruiter, M., Conijn, B., Kramer, J., Boon, B., Poel, A. van der (2014). Zijn klachtgerichte mini-interventies voor slapen, stress en piekeren een aanwinst voor depressiepreventie? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 92(3), 111-118.

Gee, A. de, Havinga, P., Baas, I., Poel, A. van der (2013). Infectieziektepreventie onder harddrugsgebruikers. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 9(1), 3-13.

Jonge, M.C. de, Poel, A. van der, Haastregt, J.C.M. van, Moulin, M.F.T.M. du, Zijlstra, G.A.R., Voordouw, I. (2013). Zicht op Evenwicht. Landelijke implementatie van een cursus gericht op het verminderen van angst om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 44(1), 12–21. doi:10.1007/s12439-013-0006-8

Poel, A. van der, Havinga, P., Velden, C. van der, Gee, E.A. de (2013). Kennisniveau van harddruggebruikers over infectieziekten is hoog. Infectieziekten Bulletin, 24(9), 294-297.

Poel, A. van der, Spijkerman, M., Rooijen, I. van (2013). Preventie in de buurt. Resultaten van PreventieKracht dicht bij huis 2009-2011. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(8), 463-466.

Schotanus-Dijkstra, M., Ruiter, M., Poel, A. van der, Hosman, C., Boon, B. (2013). Tien jaar monitor GGZ-preventie: inzichten en vraagstukken. Ontwikkelingen in organisatie, capaciteit, financiering en bereik. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(4), 217-224.

Zijlstra, G.A.R., Du Moulin, M.F.M.T., Haastregt, J.C.M. van, Jonge, M. de, Kempen, G.I.J.M., Poel, A. van der (2013). Zicht op Evenwicht. Evaluatie van een landelijk geïmplementeerde cursus gericht op het verminderen van bezorgdheid om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 44(11), 272–284.

Zijlstra, G.A.R., Haastregt, J.C.M. van, Moulin, M.F.M.T. du, Jonge, M.C. de, Poel, A. van der, Kempen, G.I.J.M. (2013). Effects of the implementation of an evidence-based program to manage concerns about falls in older adults. Gerontologist, 53(5), 839-849. doi:10.1093/geront/gns142

Havinga, P., Poel, A. van der (2012). Organisatie en inrichting van gebruiksruimten in Nederland (2003-2010). Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 8(2), 44-54.

Bool, M., Poel, A. van der (2011). Opbrengst en waarde van het Partnership Depressiepreventie. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89(4), 236-241.

Dijkstra, M., Poel, A. van der, Ruiter, M. (2011). Comorbiditeit van alcoholverslaving en een angst- of stemmingsstoornis. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89(8), 420-426.

Hunt, G., Joe-Laidler, K., Moloney, M., Poel, A. van der, Mheen, D. van de (2011). Dance drug scenes: A global perspective. In G. Hunt (ed.), M. Hilhet (ed.), H. Bergeron (ed.), Drugs and culture. Knowledge, consumption and policy (pp. 125-148). Farnham: Ashgate Publishing Limited.

Poel, A. van der, Gee, A. de (2011). European Harm Reduction Conference. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 7(4), 68-71.

Poel, A. van der, Ruiter, M. (2011). Screenen op depressie. Zeker doen!. Huisarts en Wetenschap, 54(1), 43.

Vries, F.M.C. de, Gee, E.A. de, Poel, A. van der (2011). Hepatitis B-vaccinatieprogramma voor de risicogroep druggebruikers: organisatie en uitvoering in de verslavingszorg in 2011. Infectieziekten Bulletin, 22(9), 339-342.