Details

drs. Els Bransen

Position
Wetenschappelijk medewerker
Program
Publieke Geestelijke Gezondheid
Telephone
+31 (0)30 - 2959(385)
E-mail
Contact page
Online
Els  Bransen

Curious about what I can do for you? Please contact me.

Pols, J., Althoff, B., & Bransen E. (2017). The limits of autonomy: ideals in care for people with intellectual disabilities. Medical Anthropology(augustus). doi:10.1080/01459740.2017.1367776

Bransen, E., Collard, P., & Poel, A. van der (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen. Verslaving, 12(4), 289–292. doi:10.1007/s12501-016-0082-x

Bransen, E., Lokman, S., & Kersbergen, E. (2016). Online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning(2), 42-46.

Collard, P., Bransen, E. (2016). Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik. Sozio(1), 38-41.

Tuithof, M., Have, M. ten, Dorsselaer, S. van, Bransen, E., & Graaf, R. de (2016). Risico-indicatoren van emotionele stoornissen bij mantelzorgers: Resultaten van NEMESIS-2. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 94(2), 73-80. doi:10.1007/s12508-016-0030-5

Bransen, E., Gee, A. de, Drenthen, T., & Boon, B. (2015). Onlinehulp werkt goed bij alcoholproblemen: samen met internet en POH-ggz overmatig drankgebruik te lijf. Medisch Contact(10), 450-452.

Lokman, S., Bransen, E.M. , Dupont, J.B.H.M., & Boon, B.J.F. (2015). Op tijd erbij. Didactief, 45(4), 34.

Lokman, S., Bransen, E.M., Dupont, J.B.H.M., & Boon, B.J.F. (2015). Kritisch nadenken over je middelengebruik, gok- of gamegedrag. Sozio(1), 13-16.

Lokman, S. Neijmeijer, L.J., Rooijen, S.T.C.M. van, & Bransen, E.M. (2015). Beleid en zorg bij problematisch alcohol- en drugsgebruik in de verstandelijk gehandicaptenzorg: Resultaten van het verbeterproject LVB en verslaving. NTZ, 41(1), 19-28.

Bransen, E., Paalvast, M., Slaats, M. (2014). De kracht van naasten ontsluiten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40(1), 20-33.

Gee, E.A. de, Verdurmen, J.E.E., Bransen, E., Jonge, J.M. de, Schippers, G.M. (2014). A randomized controlled trial of a brief motivational enhancement for non-treatment-seeking adolescent cannabis users. Journal of Substance Abuse Treatment, 47(3), 181-188. doi:10.1016/j.jsat.2014.05.001

Bransen, E., Gee, A. de, Jonge, M. de (2013). Psychische problemen in de familie: een groepscursus voor mantelzorgers. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(3), 139-142.

Bransen, E., Dijkstra, M. (2012). Alcohol en drugs bij LVG’ers. Markant Kenniskatern, 8-11.

Dijkstra, M., Bransen, E., Leeman, M. (2011). Verslavingspreventie is onvoldoende toegerust voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 7(4), 72-83.

Bransen, E., Dijkstra, M., Leeman, M. (2010). Alcohol en drugsgebruik door (jonge) mensen met een lichte verstandelijke beperking. Onderzoek & Praktijk; tijdschrift voor de LVG-zorg, 8(2), 26-35.

Hilderink, I., Dijkstra, M., Bransen, E. (2010). Grensoverschrijdende pubers. Jongeren met LVG en middelengebruik. In M. Clerkx (red.), R. de Groot (red.), F. Prins (red.), Grensoverschrijdend gedrag van pubers (pp. 115-129). Apeldoorn: Garant.

Bransen, E., Schipper, H., Blekman, J. (2009). Middelengebruik door jongeren met een licht verstandelijke handicap. Een eerste verkenning van aard en omvang. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 5(4), 37-49.

Bransen, E., Weerdt, I. de (2008). Omgaan met schizofrenie; Psycho-educatieve cursus voor familieleden en mantelzorgers in preventieve GGz. Maatwerk, 9(2), 26-27.